Vježbe za mozak za adolescente

Programi namijenjeni adolescentima uključuju vježbe za mozak za adolescente, strani jezik, brzo čitanje, kreiranje mentalnih mapa, mentalnu matematiku, čitanje s razumijevanjem te kreativan rad rukama (usvajanje novih vještina). Grupe se sastoje od maksimalno šestero učenika.

Vježbe za mozak pomažu pri koncentraciji, pažnji i pamćenju.

Za strani jezik odabrali smo njemački radi što bolje stimulacije mozga.

Mentalna matematika pomaže u bržem i efikasnijem računanju.

Mentalne mape pomažu u organizaciji sadržaja za učenje i efikasnijem upamćivanju.

Rad rukama pomaže razvoju kreativnosti.

Analiza tekstova pomaže u razvoju kreativnosti i kritičkog mišljenja.

Brzo čitanje pomaže u efikasnijem i bržem učenju opširnih sadržaja i definicija iz predmeta u kojima se uči mnogo činjenica (poput povijesti ili geografije), čitanju lektire i sl.